Wersety SMS

Kol. 3:16
Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych


Codzienny werset SMS to prorocza służba modlitewna, która wysyła od kilku lat z UK codziennie rano modlitewnie wybrany SMS z wersetem biblijnym. Celem tych wersetów jest budownie twojej wiary, zachcęcenie do bliskiej relacji z Jezusem i uświęcenie. Za osoby, które otrzymują werset zanoszona jest także codzienna modlitwa.

Aby otrzymywać poranny werset, prosimy o wysłanie imienia, nazwiska i nazwy swojej miejscowości na numer:

511 008 253

Dopisujemy tylko numery z których wysłano zgłoszenie. Aby zrezygnować lub zmienić subskrypcję wystarczyć przesłać SMS na ten sam numer.

Zespół obsługujący technicznie to Polacy ale i Anglicy, więc prosimy nie pisać na numery z których przychodzą wersety.

Prosimy polecajcie tę służbę wszystkim chętnym i spragnionym Słowa Bożego. I módlcie się proszę o te wszystkie osoby, by Pan wśród nich działał i prowadził do zbawienia.

 

Bądź pełny Słowa Bożego!