Teksty  


Autorskie:

Chrzest z nieba - nie jest chrztem religijny akt pokropienia nieświadomego dziecka, gdyż do chrztu wymagana jest wiara. Co więcej - chrzest Jezusa znaczy zanurzenie.

Duchowy plan czytania Biblii - każdy uczeń Jezusa powinien dobrze usługiwać słowem Bożym (Hebr 5:12) ale nie chodzi tu tylko o znajomość Słowa ale duchowe po nim prowadznie Ducha Świętego. Dlatego medytacja słowa a nie jego studiowanie powinna być naszą codzienną praktyką .

Bóg pragnie Twojego uzdrowienia - Bóg jest dobrym Ojcem i zawsze, zawsze pragnie zdrowia dla każdego swojego dziecka.

Wieczerza - wieczerza Pańska to cel spotkań apostolskiego kościoła

 

Różnych autorów:

15 tez Wolfganga Simsona

Przyczyny, dla których Polska nie jest krajem zewangelizowanym (PDF)

Kult królowej niebios (PDF) - Alfred Palla