Nauczanie

 

Witaj przyjacielu,

Tu znajdziesz apostolskie nauczania, czyli nie takie które są wynikiem naszej jakiejkolwiek
tradycji czy religijności ale lat studiowania Słowa Bożego, postu i modlitwy i płyną z głębi Bożego serca.

Dołączam do tego doświadczenia kościołów innych kontynentów, gdzie Pan porusza się dzisiaj z mocą.

To slowo jest głoszone podczas niedzielnych spotkań kościołów w domach Polski i UK, połączonych
przez internet.

Miłość jest prawem

Zasady uczniostwa cz. 1

Zasady uczniostwa cz. 2

Zasady uczniostwa cz. 3